En flexibel modell som enkelt och systematiskt utvecklar innovationsförmågan,
konkurrenskraften och vinsten i organisationen!

Innovation är viktigt!

Är din verksamhet utsatt för en global konkurrenssituation som kräver en aktiv innovationsstrategi? Hittills har svenska företag lyckats bra då vi har ett innovativt klimat där innovationer fått ta plats i våra företagsmiljöer. Vi har tillåtits konkurrera på andra plan än enbart genom pris.

Men världen förändras snabbt och det ställs allt högre krav på innovationsstrategins sammansättning. Med en genomtänkt affärsmodell i kombination med en tydlig innovationsstrategi ökar möjligheterna att driva ett framgångsrikt företag.

INNOVATIONSMODELLEN

Strukturerad modell

Detta är en flexibel modell som utvecklar dig och din organisations innovationsförmåga enkelt och systematiskt. Innovationsmodellen ramas in av vision, mission och innovation på ena sidan och kunden på den andra. Affärsmodellen och värdedesignen bidrar till, och får output ifrån, innovationsmodellen.

Steg-för-steg genom processen

Vi erbjuder en modell där du går igenom hela processen steg-för-steg i ett genomtänkt flöde med beskrivande texter, arbetsfrågor och tillhörande resurser. Du kan även arbeta i fri ordning. Hur du väljer att arbeta beror på din bakgrund och hur mycket ni arbetat med innovation tidigare.

Vilka är vi?

GREGER JUHLIN

Greger Juhlin brinner för innovationsarbete och har erfarenhet av att leda innovation och produktutveckling i industrin sedan mitten av 90-talet. Han är teknologie doktor och civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola.

E: greger.juhlin@solide.se

T: 08-544 730 20

MIKAEL LINDÈN

Mikael har arbetat med innovation under större delen av sin yrkesverksamma tid. Han är civilingenjör Teknisk Fysik i grund och botten men har dessutom en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och en Doctor of Business Administration från USA.

E: mikael.linden@solide.se

T: 08-544 730 20

BJÖRN LINDWALL

Företagsutveckling och förändringsarbete går hand i hand och är något som fascinerat mig under hela min karriär. Sambandet mellan framgång vid förändringsarbete och sättet att agera som ledare är något som vi ständigt underskattar. Jag förvånas över hur likvärdiga utmaningarna för tillväxt är hos många företag.

E: bjorn.lindwall@solide.se

T: 08-544 730 20

JOHANNA VAN DOORN

Har arbetat med marknadsföring i flertalet bolag sedan 2004. Ett brinnande intresse för ny teknik och hur den påverkar marknaden vi befinner oss på. Blickar gärna framåt för att se vad som står runt knuten.

E: johanna.vandoorn@solide.se

T: 08-544 730 20

PETRA ALMQUIST

Civilekonom och Kommunikolog. Har arbetat med förändringsarbete och kommunikation sedan 2003. Styrka att se och höra in var det blir mest optimalt att skruva för att uppnå önskat resultat.

E: petra.almquist@solide.se

T: 08-544 730 20

VI SOM KAN BIDRA!

Vi på InnovationLab har en bred erfarenhet av innovationsarbete och förändringsarbete i organisationer. Vår tyngdpunkt och differentiering ligger i att vi fokuserar på att organisationerna ska bli självständiga i sitt innovationsarbete genom att arbeta med processer och verktyg som verkligen fungerar – inte bara på pappret!

 

 

VILL DU VETA MER?

Fyll i din email, så kontaktar vi dig!

5 punkter som gör din innovationsstrategi kraftfull!

Tänk dig in i följande scenario: Du har fått upp ögonen för att ni behöver jobba mer med innovation i ditt[…]

LÄS MER »

Agera som en innovationsledare!

Agera som en innovationsledare! Ledaren som den store generalen sittande på sin häst som med rak arm och med hela[…]

LÄS MER »

Har du rätt utgångsläge för att lyckas med innovation

Har du rätt utgångsläge för att lyckas med innovation Bilden av den innovativa organisationen som en plats där framgångsrika produkter[…]

LÄS MER »

Inkrementell eller radikal innovation?

Häromdagen var jag på ett frukostseminarium om innovation. På frågestunden blev det lite frågor om radikal innovation kontra inkrementell. Inkrementell innovation brukade vara det som[…]

LÄS MER »

Aktuella seminarier

Kontakta oss!

TA STEGET MOT ETT FRAMGÅNGSRIKT INNOVATIONSARBETE !

Vi på InnovationLab kan stötta er i innovationsarbetet antingen via coaching av ledare, med workshops och seminarier eller gå in som konsulter i ett förändringsprojekt. Ta första steget genom att kontakta oss för ett förutsättningslös samtal.

 

 

HÄR FINNS VI:
SolidEngineer AB
Enhagsslingan 1A
187 40 Täby