The Global Creativity Index 2015

I denna rapport presenteras 2015 års upplaga av ”The Global Creativity Index” eller ”CGI”. CGI är ett brett mätinstrument för att måttsätta och jämföra avancerad ekonomisk tillväxt och hållbart välstånd. Detta baseras på 3T – Talang, Teknologi och Tolerance. Rapporten rankar 139 nationer världen över inom vart och ett av dessa områden samt ger en sammanfattning av de tre i en total score.

Vi på InnovationLab vill rekommendera denna rapport för att få en bild Innovationskraften i svenska företag.

Ladda ner rapporten »