Har du rätt utgångsläge för innovation?

När är förutsättningar som bäst för att driva innovationsarbete? Finns det något som skulle kunna beskrivas som bättre eller sämre utgångsläge när det gäller innovationsarbetet?

För många organisationer måste frågan, om innovation är nödvändigt, besvaras med ett rungande ja! Det är få som har lyxen att tacka nej till innovation. De flesta företag måste dessutom bedriva innovationsarbete för att fylla på med nya produkter och tjänster när gamla dör. Men är det så enkelt att bara köra på?

Innovationsarbete utmanar organisationen

Innovation innebär i sig att man söker något nytt, något som inte finns sedan tidigare. I detta sökande finns också en osäkerhet och därmed en risk. Traditionella projekt är enklare att genomföra då de ofta utgår från befintliga kunskaper och kända processer med tydliga mål. Innovationsprojekt lägger på en dimension ytterligare och kan potentiellt sluka stora resurser och utan garanti på avkastning.

Företag med liten kunskap om hur innovationsprojekt bör bedrivas, har svårare för att genomföra dessa projekt på ett lyckat sätt.

Den svagaste länken i innovationsprocessen styr

Innovation spänner över många olika faser. Från idéfångst, via kunskapsuppbyggnad kring en idé, prioritering och selektering av idéer, utveckling, implementering och slutligen exploatering av den färdiga ”produkten”. Om organisationen är svag i någon del i kedjan, så styr denna del det totala resultatet. Oförmåga att exploatera en färdig produkt innebär inga intäkter. Prioritering och urval av idéer som inte ligger i linje med företagets långsiktiga strategi riskerar att dra resurser från andra viktiga projekt. Långsam hantering av idéer riskerar att förlama innovationsarbetet då medarbetare tappar förtroendet för ledningens förmåga.

Innovation börjar med ledarskap

Organisationer är en praktisk struktur för att göra saker som enskilda personer inte klarar av att göra själva. Organisationen blir därför en naturlig plattform för innovation. Men för att lyckas med innovation krävs det mer än att bara samla lite människor med goda idéer. Det krävs förmågor som kan frigöra rätt idéer och omsätta dessa till framgångsrika exempel som möjliggör företagets långsiktiga utveckling och överlevnad. För detta krävs ett innovationsledarskap.

Ledarskapet är också en avgörande del för att kunna attrahera talang som kan bidra till innovation. Särskilt viktigt blir detta för medarbetare inom generation Y där kravet på innehåll och mening många gånger styr valet av arbetsgivare och framför allt vem man vill ha som chef.

Företagets processer och teknologi

Innan man drar igång ett innovationsarbete är det bra om man har några viktiga pusselbitar på plats. Tydliga processer för att driva innovationsarbetet genom olika faser är en sådan pusselbit. En andra pusselbit är teknologi och kunskap som behövs för att utforska och realisera olika idéer. Viktigt att förstå är att företaget själva inte behöver ha all kunskap och kompetens inom organisationen. Detta går att lösa med olika former av samarbete, partnerskap och uppdrag. Däremot så måste man ha förmågan att leda och driva innovationsarbetet i alla dess olika faser, med egen såväl som med extern kompetens.

Din affärsmodell klarare inte av revolutionär innovation

Fantastiska idéer kan potentiellt förändra spelreglerna på marknaden. För att lyckas med detta så är det kanske en helt ny affärsmodell som måste utvecklas. Business Model Innovation är på samma sätt en förutsättning för att ni skall kunna exploatera era innovationer fullt ut. Gamla affärsmodeller kan bli ett hinder i innovationsarbetet där gamla sanningar om hur man distribuerar och tar betalt för nya produkter och tjänster. Ni måste därför förstå hur era innovationer påverkas av affärsmodellerna som tillämpas.

Var ärlig och sök kunskap

När ni nu ger er på ett innovationsarbete är det bra om ni förstår hur innovationsarbetet utmanar er organisation. Var ärlig med vilka som är era styrkor och svagheter. Sök hjälp där ni är svaga. En sista uppmaning är att, trots utmaningarna som ni står inför, våga utforska och våga satsa!

Förmågan att driva effektivt innovationsarbete kräver uthållighet och vilja. För varje projekt som genomförs kommer kunskapen och erfarenheten att leda organisationens innovationsarbete att öka. Denna resa är både inspirerande och utmanande. Den som inte påbörjar resan idag får allt svårare att klara av morgondagen konkurrens. Innovation är inte längre valfritt!

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *