Creative Industry

Creative Industry – Lägg begreppet på minnet!

När vi idag diskuterar innovation så gör vi det ofta utifrån en begränsad kontext. Vi behöver nya produkter, en ny affärsmodell skulle kunna öka intäkterna, en innovativ ny produktionsprocess behövs…
Sällan fångar vi möjligheten att förstå innovation ur ett större perspektiv.

Schumpeter myntade begreppet creative destruction. Vad han menande vara att för att kunna ge plats åt något nytt måste vi ta bort det gamla. Vi vet från forskningsstudier att företag som är bra på att avveckla gamla produkter och tjänster oftast är företag som är duktiga på innovation.

Nu är creative destruction fortfarande ett begränsat perspektiv där fokus ligger på nya produkter och tjänster. Innovation är en företeelse som har långt större räckvidd än så. Innovation handlar om vilken värld som vi i hög fart är på väg att forma globalt. Vissa länder gör det bättre än andra. Det är här som creative industry kommer in.

Creativ industry – den större ramen för innovation

I början av 2000-talet började man få upp ögonen för att en del nya företag gjorde saker som andra inte gjorde. Begreppet creative industy formades dock långt tidigare men är nu på väg att forma framtidens spelregler för företag som vill konkurrera om kunderna med sin förmåga att innovera genom att exploatera människans unika förmåga att vara kreativ i kombination med kunskap.

Creative industry kanske bäst beskrivs i en enkel fras – när expertkunskap förstärks av kreativitet . Den unika kombinationen som kreativitet och djup expertis skapar är plattformen för tillväxt och förnyelse. Under de senaste decennierna har vi sett allt fler företag som genom kombinationen av unik expertis tillsammans med kreativitet har lyckat skapa en tillväxt som är helt enastående. Kända företag som Google och Amazon är tillsammans med företag inom spelbranschen (games) och designföretag, typiska exempel på aktörer inom creative industry.

Man kombinerar helt enkelt djup kunskap om exempelvis webbhandel (Amazon) med kreativa inslag om hur nya affärsmodeller skulle kunna implementeras. På ytan ser vi två olika typer av innovation som är kombinerade för att skapa något helt nytt och unikt.

Accelererande lärande

Allt fler företag tar till sig lärdomarna från företag som visar vägen framåt. Den underliggande drivkraften är att här finns bättre möjligheter att tjäna pengar. Fakta säger att tillväxten inom det som kan klassas som Creative Industry uppvisar en tillväxttakt som vida överstiger övriga branscher. Producerande traditionella industriföretag uppvisar tillväxttal som kan ligga runt 4%. Tjänsteföretag har under en längre tid haft tillväxtsiffror som är det dubbla ca 8%. Creative industries har tillväxttal som i Europa är runt 12%. I Asien är dock tillväxten i länder som Singapore och Kina över 20%!

Om vi skall kunna vara konkurrenskraftiga behöver vi förstå den större ramen för innovation. Innovation är aldrig bara en ny produkt eller ny tjänst. Det är en resa som leder oss in på hur vi ska göra våra kunder framgångsrika. Att inte se ett större mönster och att inte våga utmana existerande sanningar, hindrar oss från att tillämpa människans kreativitet på de utmaningar som finns i omvärlden och i vårt samhälle. Genom företagens expertis och användningen av personalens kreativa förmåga kan vi lösa problem och utmaningar som går bortom kortsiktiga mål. Istället för att vara reaktiva och följa efter utvecklingen, så ger detta oss verktygen för att vara en aktör som formar framtiden!

Vill du bli proaktiv? Kontakta oss för ett möte! info@innovationlab.nu

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *