Balansera din innovationsportfölj

Balansera din innovationsportfölj

Hur många av era innovationsprojekt ligger inom ramen för er kärnverksamhet och hur många projekt driver ni som handlar om att expandera och hitta nya marknader eller kundsegment? De allra flesta företag arbetar nästan enbart med projekt där man optimerar befintliga produkter för befintliga kunder samtidigt som avkastningen från projekt där man söker helt nya lösningar eller marknader som ännu inte existerar är väldigt mycket högre. Projekt i den senare kategorin är betydligt mer riskfyllda och du kan inte garantera att de lyckas, det enda du vet säkert är att om du inte försöker så kommer du garanterat inte att lyckas. Lär dig att balansera din projektportfölj så att du arbetar med projekt i flera kategorier för att säkra en långsiktig tillväxt.

(Bilden är översatt och ursprungligen från: https://hbr.org/2012/05/managing-your-innovation-portfolio)

Genom att dela upp projekttyper i tre olika kategorier eller horisonter kan vi lättare diskutera vart företag lägger mest fokus (se bild) – befinner man sig mest i den första kategorin i nedre vänstra hörnet (kärnverksamheten / dagliga operationer / nutid), i den andra kategorin (expanderande / 1 år framåt) eller i den tredje kategorin i övre högra hörnet (transformativt / nyskapande / ca 3 år framåt)?

Kärnverksamhet
Klassiskt för den första kategorin är att arbeta med Lean och ständiga förbättringar som leder till ökad effektivitet och prestanda. Ett exempel kan vara att Scania lanserar en ny lastbilsmodell. De har självklart utvecklat detaljer i den nya lastbilen och uppdaterat funktioner men produktkategorin och kundsegmentet är detsamma.

Inktementell innovation
I nästa kategori adderar man nya produkter till sitt sortiment eller lokaliserar nya marknader för sina befintliga produkter som leder till inkrementell innovation. Om vi tar Scania som exempel igen kan det vara utvecklingen av en el-lastbil eller att de hittar nya försäljningskanaler eller tjänster kring sina lastbilar som lockar ett nytt kundsegment.

Radikal innovation
I nästa kategori pratar vi om radikal innovation och att skapa helt nya lösningar och utforska marknader som inte tidigare fanns. Att arbeta med den typ av projekt är väldigt annorlunda jämfört med att arbeta med inkrementell innovation, det upplevs ofta som svårt på grund av att det kräver ett helt annat tänk och andra kompetenser. Ofta behöver företag ha ett separat innovationsteam som arbetar parallellt med kärnverksamheten. Här ligger forskningsprojekt, pilotprojekt och det är typiskt för start-ups att arbeta mycket i den kategorin och man tittar på trender och omvärld för att utforska idéer om vad som kommer att vara aktuellt om några år framåt i tiden. Om innovationsprocessen är effektiv och explorativ och om teamet får friheten att misslyckas så är chanserna stora att företaget kommer få stor utdelning från dessa projekt. Från ledarskapet behövs mod och förmågan att ta risker ihop med tålamod och uthållighet, då radikala innovationer ofta tar flera år för att växa sig starka. Projekt med inkrementell innovation ger snabb utdelning i form av några procents årlig tillväxt medan radikal innovation ger betydligt högre procent i tillväxt på längre sikt. Det optimala är att hitta en bra balans och att arbeta med projekt i olika nivåer/kategorier.

Balansen mellan kort- och långsiktiga strategier

I en innovationsstrategi kan man uttrycka sina innovationsambitioner genom att uttala hur stora resurser man planerar att lägga på projekt i respektive kategori. Man kan då ta höjd för risker och skapa en uppfattning över hur stor avkastning man förväntar sig få från sina innovationer. Den rätta balansen för hur många procent man ska arbeta i respektive kategori varierar mellan varje företag och beror på flertal parametrar. En bra genomsnittlig fördelning enligt studier som presenteras i Harward Business Review (https://hbr.org/2012/05/managing-your-innovation-portfolio) är 70 – 20 -10, det vill säga 70 % i kärnverksamheten, 20 % inkrementell innovation och 10 % radikal innovation. Samma studie visade också att procentsatsen av vinsterna från respektive kategori gäller det totalt motsatta, det vill säga 70 % av vinsten kommer från radikal innovation, 20 % från inkrementell innovation och 10 % från projekt inom kärnverksamheten. Så våga satsa på projekt i den tredje kategorin, har ni innovationsförmågan så kommer ni att lyckas!

Vill ni öka er innovationsförmåga eller optimera er innovationsprocess? Gör så här – kontakta oss genom kontaktformuläret på förstasidan.

Läs mer i vårt tidigare inlägg om inkrementell eller radikal innovation

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *