Världens främsta innovationsexperter är i Stockholm på konferens

I dagarna har den internationella innovationskonferensen ISPIM (International Society for Professional Innovation Managers) pågått här i Stockholm och jag hade glädjen att vara där under tisdagen för att hålla oss på InnovationLab uppdaterade på det senaste inom innovation. På den årliga konferensen, som i år hölls i Stockholm, samlas forskare och personer som jobbar med innovationsledning från hela världen för att nätverka och dela kunskap och erfarenheter. Många av de parallella föredragen bestod av presentationer från forskning där vi fick ta del av slutsatser och insikter från avhandlingar och forskningsprojekt inom innovation från universitet runt om i världen. En av partnerorganisationerna till konferensen är den svenska yrkesföreningen Innovationsledarna som också delade med sig av de senaste projekten som drivits lokalt. Sammanfattningsvis – mycket spännande topics för oss som delar passionen för innovationsledning!

Utvecklingen av ISO 50501 – Innovation Management

Min första nyfikenhet var att ta reda på senaste nytt kring den nya ISO-standarden för innovationsledning. Så den första föreläsningen som jag deltog på lyssnade jag till Innovationsledarnas ordförande Magnus Karlsson, med flera, som berättade om det internationella arbetet med ISO standarden inom Innovation Magagement. Deltagare från projektgruppen som under många år arbetat med den nya ISO-standarden för innovationsledning presenterade sina framsteg och meddelade att standarden kommer att publiceras under första kvartalet 2019. Tanken är att standarden för innovationsledning (ISO 50501) ska kännas igen av företag som redan arbetar med ISO standarder för ledningssystem som kvalitetsledningssystem (ISO 9001), miljöledningssystem (14001) eller ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 27001). Det gör att företagen enkelt kan addera ledningssystemet för innovation som en pusselbit till övriga standarder. En skillnad är dock att, när de andra ledningssystemen arbetar med företagens nuvarande mission, verksamhet och operationer så gäller innovationsledningssystemet företagets framtida mission, nya värden i verksamheten och nya operationer. Vi som konsulter fortsätter att följa arbetet med den nya standarden genom SIS, Swedish Standards Institute.

Innovationsledarnas ”Body of knowledge”

Vill du veta vad en professionell innovationsledare bör ha läst i form av böcker och artiklar om innovation? En workshop som jag deltog på var Innovationsledarnas session för att utvärdera det pågående arbetet med att utveckla ett ”body of knowledge” för innovationsledare. Det är tänkt att vara lista över grundläggande böcker och artiklar som man som professionell innovationsledare bör läsa, uppdelad idag på 12 olika kunskapsområden. Medlemmarna i yrkesföreningen har fått komma med förslag på material och under worksopen utvärderades och utvecklades listan vidare. Några av böckerna som finns med är vällästa här på kontoret, bland annat Ten types of innovation by Larry Keely et. Al., The Innovator’s DNA by Clayton Christiensen, Hal Gregersen and Jeff Dyer och Business Model Generation by Alexander Osterwalder & Yves Pigneur.

Lärdomar från forskningsresultaten

På den här typ av event/konferenser gäller det att scanna av programmet och välja vilka föreläsningar man ska gå på, för här fanns ungefär 9 olika rum att välja mellan och varje timme var det nytt ämne med en ny facilitator, under vilket ofta 4 presentationer a 10 minuter från olika personer presentade sina forskningsprojekt, plus lite tid för frågor i slutet. Det gällde att spetsa öronen och hänga med på föreläsningarna för det var snabbt tempo och ganska akademiska presentationer men som öppnade upp för väldigt spännande diskussioner. Jag intresserade mig främst för ämnet öppen innovation inom små och medelstora företag, radikal innovation och mätning av innovation. Här är några, enligt mig, specifikt intressanta forskningsämnen och resultat:

Relationen mellan organisationskultur och öppen innovation:
 (Franz Barjak, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Swizerland School of Business):

  • Öppenhet är inte främst ett situations- eller projekt-styrt fenomen, utan ett generellt läge som är i företagets DNA i ett företag eller inte. Framgångsrik öppen innovation kommer från en kultur av öppenhet.
  • Företag med intern R&D använder i större omfattning externa informationskällor för produkt- och processinnovation och förlitar sig oftare på externa partners för att genomföra aktiviteter kring innovation.
  • Vikten av planer och reglering korrelerar positivt med öppenhet i samband med processinnovation.
  • Spontanitet korrelerar negativt med öppenhet vid innovationsaktiviteter.

Utveckling ett integrerat idéhanteringsverktyg som stödjer tillverkningsföretag i the fuzzy front end (FFE) vid öppen innovation (OI):
Verena Wachter, MCI Management Center Innsbruck)

  • Forskningsfrågorna var: Hur kan företag använda värdefulla innovationsidéer från sina kunder och på så sätt öka framgångarna från sina OI-projekt? Vilka dimensioner är relevanta att utvärdera hos externa idéer för att matcha dem mot den interna innovationsstrategin? Hur kan de dimensionerna bli implementerade i ett beslutsfattande verktyg för att uppfylla standardisering, minska upprepning, skapa objektivitet och transparens vid idévärdering?
  • Resultatet blev utvecklingen av ett idéhanteringsvektyg som redan har testats och implementerats hos internationella tillverkande företag. Verktyget skapar transparens och säkerställer att alla idéer som inkommer vid OI-projekt behandlas på samma sätt och enkelt värderas och matchas mot företagets strategi och kan kategoriseras på olika sätt.

Orden du bör använda för att få publicitet inom innovation idag:

Ellen Enkel, professor från Zeppelin University i Friedrichshafen, meddelade på ett skojfriskt sätt att ”för att fånga intresse och få din forskningspublikation publicerad idag, behöver din rubrik innehålla något av följande ord ’eco-system’, ’hackaton’, business model innovation’”.

 

Inom kort kommer vi fördjupa oss i ett blogginlägg inom just öppen innovation, ett av de heta ämnena på agendan under konferensen, så fortsätt hålla utkik här på innovationsbloggen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *