Innovation: minska gapet mellan ambition och verklighet

Innovation är viktigt eller till och med avgörande för företagens framtida existens, det håller många företagsledare med om. Samtidigt är det ändå så att studierna är enhälliga – lika många företagsledare är besvikna på resultaten från sina investeringar inom innovation. Det finns ett stort gap mellan ambition och verklighet. Vad kan man göra för att minska gapet?

Innovationsklimat i svenska företag

InnovationLabs konsult Mikael Lindén utförde 2015 en studie för att mäta innovationsklimatet hos svenska företag. Den studien visade att så många som 93,5 % av de svarande ansåg innovation som viktigt eller kritiskt för överlevnaden av organisationen. Samtidigt värderade de svarande kännedomen av sin egen innovationsprocess med en 3,07: a i medeltal på en 6 gradig skala. Företagen förstår alltså värdet av innovation men har inte strukturen och kapaciteten för att omsätta det i det dagliga arbetet.

Vid frågan om vilka faktorer som skulle behövas för att förbättra innovationskapaciteten var svaren ledarskap och företagskultur högst upp medan ökad budget för innovation var rankat lägst. Så hur gör man då för att bygga ett ledarskap och en en kultur i företaget som främjar innovation? Bristfällig hantering av nya idéer var en upprepande kommentar från de svarande. Om företag inte hanterar idéer som inkommer från medarbetarna signalerar det från ledningen att det inte är så viktigt och om detta pågår under en längre tid lär sig medarbetare att det inte är lönt att komma med nya idéer. En organisationskultur som främjar innovation byggs av gemensamt lärande, bra eller dåligt, därför är en transparent idéhanteringsprocess ett bra första steg för att bygga ett ledarskap och en företagskultur som driver innovation.

Analysera nuläget – vart finns förbättringspotentialen?

För att bli bättre och minska gapet finns ett antal bra mätetal som bedömer innovationsförmågan. De visar nuläget och ger en aning om vart vi är svaga och var vi har våra styrkor. I bedömningen tar man in alla olika delar av företaget såsom profil, strategi, idéhantering, mätning, varumärke och organisationskultur. Exempel på frågeställningar som tas upp är:

  • Antal, typ/mix och kvalitet av idéer.
  • Innovationsportföljens fördelning mellan inkrementell och radikal innovation.
  • Ledtiderna för att ta en idé till färdig innovation.
  • Hur stora resurser som är bundet i innovationsprocessen.
  • I vilken grad innovationsprocessen levererar resultat utifrån uppsatta mål.

Vill ni mäta er innovationsförmåga? Kontakta oss för en kostnadsfri mätning som ger er en bra grund för det fortsatta arbetet. Maila till info@innovationlab.nu eller skriv till oss genom kontaktformuläret på första sidan.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *