Guide för att skapa en innovationsstrategi

Vilken roll spelar innovationsstrategin?

Kan man med hjälp av en strategi ta fram helt nya idéer som man tar hela vägen till marknaden? Kommer inte idéer bara spontant? Går det verkligen att ”tvinga” fram idéer och innovationer?

Dessa frågor ställer sig många när det handlar om innovationer och idéer generellt. Vi på InnovationLab påstår att det är en missuppfattning att idéer bara kommer spontant. Vi ser att med en strategi för innovation fångar man upp idéer på många fler områden och fokus flyttas från att bara handla om en produktinnovation till ett innovationssystem och produktplattformar. För att komma till att ta fram ett innovationssystem är en strategi till väldigt stor hjälp.

Vision Mission och…Innovation…

Innovationsstrategin bör ha en stark koppling till företagets vision och mission. Visionen och missionen fungerar som styrning för inom vilken ram vi ska fokusera vårt innovationsarbete. Visionen pekar ut åt vilket håll vi vill driva vår utveckling medan missionen berättar för oss på vilket sätt vi ska göra det. Att ha dessa tydligt definierade snävar in vårt fokus för innovationsarbetet och redan där har vi tagit ett steg mot en innovationsstrategi.

Innovationsstrategin och värdeerbjudandet

Förutom att koppla ihop innovationsstrategin med visionen och missionen ska den ha en koppling till affärsmodellen och värdeerbjudandet. Värdeerbjudandet definierar på vilket sätt vi tillför värde till kunderna genom våra produkter eller tjänster. Dvs det som gör att kunden är villig att betala det pris vi satt för produkten. Affärsmodellen definierar hur företaget ska tjäna sina pengar. Detta kan man synliggöra med exempelvis med en Business Model Canvas.
Genom en innovationsstrategi som är integrerad med affärsmodellen, värdeerbjudandet, visionen och missionen säkerställer man lönsamhet i företaget inom ramen för affärsmodellen.

Positiva effekter du får ut av en innovationsstrategi:

● Innovationsarbetet får ett tydligt fokus och riktning
● Ett innovativt företag är ofta mer lönsamt en ett statiskt
● Innovativa verksamheter har lättare att rekrytera talanger
● Kunder attraheras av innovativa företag då kundens behov är en del av innovationsmodellen.
● Innovationsstrategin säkerställer långsiktig lönsamhet för företaget.

Vi bjuder på en kostnadsfri guide för att skapa en innovationsstrategi: