Innovation – förverkliga idéer och mäta resultat!

Det är alltför vanligt att organisationer misslyckas i förverkligandet av sina idéer. Många upplever att innovation inte hinns med, eller att det tar för lång tid för idéerna att nå marknaden. Oavsett vilket tyder det på en överlastad, och i värsta fall ineffektiv, utvecklingsorganisation. Ofta är utvecklingsorganisationen fullt sysselsatt med att förbättra de existerande produkterna, antingen rena kvalitetsproblem eller inkrementella innovationer för att hänga med på marknaden. Dessutom är inkrementella projekt riskfria på kort sikt och det är lätt att ta beslut om att satsa på dessa.

För att bryta detta kan vi:
• vara disciplinerade – se till att vi gör det vi sagt. Vi tar beslut på så sätt som vi kommit överens om och resurserna fördelas i enlighet med innovationsstrategin, d v s även till tillväxtskapande idéer. Det innebär att vi vågar säga nej till inkrementella projekt oavsett hur mycket vi på kort sikt verkar behöva dem
• våga stoppa projekt som vi ser inte kommer att ge oss den vinst vi kalkylerat med
• jobba smartare i produktutvecklingen. Dels genom lean produktutveckling som bygger på fokus på kundvärde / värdeskapande, flödestänk, efterfrågestyrning och ständiga förbättringar, men framför allt genom kunskapsbaserad produktutveckling som skiljer på teknikutveckling och produktutveckling. Fokusera på att bygga kunskap innan vi bygger produkten.

Mätetal inom innovation – finns det?

Det pratas ofta om mätetal för innovationsprocesser och generella mätetal som verkligen stödjer arbetet är svåra att hitta. Dock finns ett som visat sig fungera för många – ”tid till vinst”. Detta är faktiskt mer än ett mätetal, det är ett sätt att tänka. Om vi hela tiden fokuserar på ”tid till vinst” innebär det att vi tar rätt beslut om produkten (prestanda), prioriteringar och investeringar. Vad mäter du idag i innovationsprocessen? Finns en verklig koppling mellan det som mäts och framgång på marknaden?

Vill du utveckla dig inom förverkligande av idéer? Besök InnovationLab-modellen där du kan arbeta dig igenom processen steg-för steg,

 

Vi bjuder på kalkylbladet ”Tid till vinst”: