Värdet av att göra ett experiment

Har du en idé, gör ett experiment!

Idéer kommer till världen som ofullständiga och trevande. Det skall mycket till innan en idé har blivit en produkt. I den allra första fasen av sin existens så är idéer vanligen en individs enskilda tanke och det krävs något mer för att denna idé skall gå vidare i processen.

En anledning till att idéer stannar hos den enskilde är att de kanske inte helt och fullt tror på idén själv eller att de har svårt att se hur den skulle omvandlas till en konkret produkt. En annan anledning kan vara begränsningar i resurser och uppmärksamheten i organisationen är riktad mot ett annat håll. Att i det läget presentera en idé kan innebära att den inte får den chans som den förtjänar.

Vår hjärna behöver hjälp

När vi skall ta till oss nya tankar så kan det vara bra att få stöd i något som är mer konkret. Det kan vara en enkel modell, en skiss eller en simulering. Vi behöver något som vi kan hänga upp våra tankar och reflektioner på.

Ett bra sätt att ge idéer en bättre chans att bli framgångsrika är att göra ett experiment eller en mycket enkel modell som fångar något av det som idén kan åstadkomma. Med ett genomfört experiment så har du mycket bättre förutsättningar för att kunna beskriva och förklara vad din idé är och vilka potentiella effekter som man skulle kunna erhålla.

En idé föds och testas

Det började med att jag själv hade en idé som jag provade på min sambos grabb. Han blev eld och lågor och undrade varför jag inte gjorde något åt den. Jag hittade flera anledningar till detta men egentligen så såg jag det nog som en lite för djärv idé som troligen aldrig skulle bli annat än just en idé. Efter många

veckors tjat så diskuterade vi vad vi skulle kunna göra för att ta idén vidare. Vi skulle kunna göra ett experiment!

Sagt och gjort. Grabben lånade lite utrustning från gymnasieskolan och en vecka senare riggade vi en uppställning i köket. Excelarket åkte fram och vi genomförde en mätserie som lämnade mycket att önska.  När vi var klara stod det klart att det fanns en del frågetecken om vad vi gjort. När jag senare analyserade datat så såg jag trots allt att de rudimentära mätningarna avslöjade ett mönster som var precis det vi sökte, eller kanske hoppades på.  De tveksamheter som tidigare fanns såsom ursäkter och invändningar var nu helt borta.

En ny situation har uppstått

Efter det genomförda experimentet har fokus flyttat från, om idén fungerar, till att fokusera på hur idén kan omsättas till realitet. Detta är samma process som har använts i ex. utvecklingen av Amazon.com där små enkla experiment legat till grund för en utveckling av en av de mest framgångsrika näthandelssajterna någonsin. Små experiment har fött funktioner som ex. vad andra har köpt som kikat på samma sak som du är intresserad av. Från början var det bara en enkel idé som testades med förhållandevis enkel programkod.

Ett experiment ger en helt annan situation för att diskutera kring en idé som antingen skall begravas eller satsas på. Alternativen hade kanske varit att göra teoretiska analyser eller marknadsundersökningar. Dessa skall inte förringas och kan vara viktiga medel för att gå vidare men utan experimentet så skulle diskussionen vara mer svävande och tveksam och inte ha samma övertalningsförmåga som erfarenheter och hårdare fakta.

Om det finns möjligheter att testa din idé, gör det om än i en liten skala eller kanske bara till del. Du kommer att få en helt annan övertygelse om du skall satsa eller lägga ner. Gör det enkelt, snabbt och billigt!!