Innovationsplattformar och hur de används

För att en innovation ska lyckas på marknaden krävs ofta mer än bara en väldigt bra produkt. En framgångsrik produkt vilar ofta på en plattform av insikter och strategier. Med plattformstänket går man igenom en rad viktiga aspekter för att se att helheten blir hållbar och man kan tidigt se om produkten saknar någon viktig komponent.

Innovationsplattformens delar

För att lyckas få fram en träffsäker produkt eller tjänst behöver vi veta vem kunden är och vilka behov och drömmar kunden har, t.ex. i en viss situation. Det handlar också om att se världen runt omkring, t.ex. vilka trender som kommer att påverka oss framöver. Ofta är den insikten viktigare än idén, har man bara sett behovet kanske inte lösningen behöver vara komplicerad. Därför är det viktigt du kan dela med dig av dina insikter till kollegor så att fler får möjlighet att komma på idéer.

För att kunna bygga insikt om kund och användare krävs det att den som utvecklar produkten är på plats när den används. Intervjuer kan vara ett bra komplement men att se användningssituationen med egna ögon är ofta avgörande. Är kunden en affärsverksamhet ingår det i insikt att förstå vad som gör kunden framgångsrik, dvs. det är viktigt att även förstå kundens affär.

Förutom att ha koll på kunden och dess behov är det en annan viktig aspekt som spelar in, nämligen omvärlden och dess trender. Finns det någon trend vi tror att vår kund kommer att påverkas av och förändrar det på något vis kundens sätt att konsumera vår produkt – eller ger det oss nya möjligheter?  När det gäller innovation av tekniska produkter handlar insikt också om att tidigt kunna tänka sig vad som skulle kunna vara möjligt, annars är det risk för att man missar lysande idéer bara för att man inte tror att de är möjliga att genomföra.

Att förstå hur köpbeslutet tas är en annan aspekt av insikt. Det är stor skillnad mellan industriella produkter och tjänster, där kanske användaren inte är den som tar köpbeslutet, och konsumentmarknaden där det kanske är annat än mätbara tjänst- och produktegenskaper som är avgörande.

För att företaget ska bli långsiktigt framgångsrikt bör man se att innovationerna har en koppling mot den strategi man valt. Blir det för spretigt riskerar man att hamna i en diversifiering som inte blir lönsam, då marknaden blir för svårbearbetad och företaget tappar fokus.

Vi bjuder på en mall för att dokumentera innovationsplattformar: