Möjligheter med InnovationLab

Behöver ni strukturera ert innovationsarbete?

Många företag är ju beroende av sin innovationsförmåga. Ändå är det många företag som arbetar utan ett strukturerat arbetssätt för att säkerställa nya konkurrenskraftiga värdeerbjudanden – så det finns stora konkurrensfördelar och möjligheter för de som börjar arbetet nu.

Organisationer som är duktiga på innovation har en innovationsstrategi. En innovationsstrategi är en plan för hur innovationsarbetet skall bedrivas för att säkerställa att organisationen är konkurrenskraftig över tiden. Den baseras på organisationens vision, mission och strategi med tillhörande mål och varumärke. Allt måste hänga ihop. En effektiv innovationsstrategi beskriver hur organisationen leder, mäter och styr innovationsarbetet. Den hjälper ledare och chefer, från översta nivån ner till den enskilde medarbetaren, att förstå hur arbetet skall bedrivas och vilka insatser som bäst stödjer de uppsatta målen.

Så om ni behöver mer struktur och en hållbar innovationsstrategi är InnovationLabs modell ett perfekt stöd för att komma igång.

Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan coacha er i arbetet!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *