Mäta och öka innovationsförmåga

Har ni i ditt företag potential att bli ännu vassare på innovationsarbete?
För att öka er innovationsförmåga är det smart att först analysera ert nuläge. Hur bra är ni idag när det kommer till att främja innovation på olika sätt?

Innovationsledning blir allt vanligare och fler och fler företag arbetar kontinuerligt med det, snart lika naturligt som kvalitetsledning eller projektledning. För att säkerställa att hanteringen av innovation sker effektivt och förstå vilka aktiviteter som skapar värde, och vilka som inte gör det, behöver arbetet utvärderas regelbundet.

En analys av innovationsledningsförmågan utgår från ett flertal parametrar kopplade till innovation, så som processer, ledarskap, kultur och strategi. Analysen utförs genom att samla in kvantitativa och kvantitativa data genom enkäter eller intervjuer och resulterar i en rapport som belyser starka och svaga delar. Rapporten är utformad så att det enkelt går att utföra bedömningen igen några år senare för att se hur styrkorna och svagheterna utvecklats över tid. Ofta inkluderar analysen också en handlingsplan med en roadmap av aktiviteter för att öka innovationsförmågan.

Den nya ISO standarden för Innovation Management kom i februari i år ut med delen 56 0004, kring just Bedömning av Innovationsledningsförmåga, eller så kallade IMA (Innovation Management Assessment). Den mätning av innovationsförmåga som du hittar att ladda ner här på InnovationLab ligger väl i linje med den övergripande mätningen som även rekommenderas i ISO-standarden. I kapitlet Diagnos & Analys här på InnovationLab kan du i nerkant på sidan själv ladda ner en mall för mätning av innovationsförmåga.

Är ni intresserade av en mer detaljerad analys med en handlingsplan så tar ni kontakt med våra innovationscoacher för att tillsammans utforska ert behov. Vi utför som standard en övergripande analys på 24 timmar och en genomgående analys på 72 timmar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *