4 Tips för att lyckas med Innovationsportföljen

Lyckas med din innovationsportfölj!

Genom att balansera din innovationsportfölj säkerställer du både kort- och långsiktig lönsamhet från dina framtida värdeerbjudanden.

Vad är då en innovationsportfölj?

Portfolio management, eller portföljhantering bygger på två viktiga byggstenar, portföljstrategin och den operativa delen som innebär att hantera portföljen. För att enkelt beskriva vad portföljhantering är kan vi göra en liknelse. Placerar du aktier och fonder? Den vanliga frågan från banken handlar då om risk, och vilken risk du är beredd att ta. Du utsätter din privatekonomi för en viss riskfaktor och med en viss förväntan på tillväxt. Stor potential innebär ofta högre risk. Det kan innebära att du inte vill utsätta hela ditt sparande/portfölj i den fonden/aktien. Det är exakt samma sak inom företag som utvecklar produkter och tjänster. Riskbenägenheten är det första du behöver ta ställning till, det bygger på vilken ekonomi du har i företaget och vilken portfölj du vill bygga. Du kan exempelvis bygga en portfölj med högt riskmoment som består av initiativ med stor potential men initialt låga marginaler och liten marknadsandel. Riskmoment, resursallokering och balansering av portföljen är alltså viktiga delar för ett företag som arbetar med en innovationsportfölj – väldigt likt hur du tänker kring din privatekonomi när du placerar fonder och aktier.

4 tips för att lyckas

Spegla din innovationsambition

Din innovationsportfölj behöver spegla din ambition för innovation. Titta på vilka projekt ni har i er pipeline idag och se om de speglar den ambition ni har i er innovationsstrategi för att arbeta med mer eller mindre inkrementell eller radikal innovation. Har ni en ambition att arbeta mer med radikal innovation men har mestadels inkrementella initiativ i er portfölj så behöver ni fundera på hur ni prioriterar och fördelar era resurser.

Resursallokering

Inom ramarna för hur vi ska driva portföljen får vi en viss mängd resurser i from av tid eller finansiella medel. Det gäller att inte ha initiativ som blir allt för resurskrävande och som utarmar andra initiativ och minskar utvecklingen av initiativen. Missbedöm alltså inte resursallokeringen.

Tvärfunktionellt arbete

Vid lanseringsfasen är det vanligt att andra avdelningar som marknad och ekonomi kommer in i projektet. Då är det viktigt att säkerställa ett fungerande tvärfunktionellt samarbete så att lanseringen av den nya produkten/tjänsten ges bästa chans att lyckas.

Kortare tidsspann

Radikal innovation har ofta ansetts ligga i en längre tidshorisont. Idag är dock verkligheten att tiden från idé till färdig lösning blivit kortare samtidigt som teknikutvecklingen snabbt går framåt. Radikal innovation kan lika väl utvecklas i en kortare tidshorisont och modeller som the three horizons kan ifrågasättas i vissa fall.

Lycka till med arbetet med er innovationsportfölj!

Vill du ha mer tips kan du läsa vårt tidigare blogginlägg om att Balansera din innovationsportfölj.

Våra innovationscoacher driver workshops tillsammans med företag som behöver hjälp med att skapa samsyn och strategier kring balansen i innovationsportföljen. Ta kontakt med oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa er!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *