5 viktiga delar i en innovationsstrategi

I detta blogginlägg tänkte vi dyka ner i vilka delar som är viktiga att ha med i en innovationsstrategi för att den ska bli kraftfull och användbar.
När det kommer till innovationsstrategier vill vi ju att den ska vara ihopkopplad med företagets övergripande strategier. Den ska vara ett medel för att uppnå dessa och därmed nå tillväxt och lönsamhet i företaget. Den ska också hjälpa oss att fokusera vårt arbete.

 

Utmaningar

En utmaning med en innovationsstrategi är att förmedla hur den ska användas rent operativt. För värdet i strategin skapas ju först när vi börjar agera, inte när strategin skrivs. Så denna utmaning möter vi genom att tydligt definiera hur strategin ska användas på olika avdelningar i företaget.

 

1. Ambition och mål

Det är viktigt att uttala målen och ambitionen man har kring innovationsarbetet. Här är det även bra att tydliggöra vilket resultat man förväntar sig av det arbete som läggs ner.

 

2. Fokusområden

Inom vilka områden ska vi fokusera vårt innovationsarbete. Det skulle kunna baseras på trender, förändringar på marknaden, i regelverk eller omvärldshändelser. För att vara uppdaterad inom det område man valt att fokusera på är det även bra att ta med på viket sätt man kommer att hålla sig uppdaterad på det valda området.

 

3. Ledarskap och kultur

Vi behöver beskriva och definiera vilken kompetens och erfarenhet vi behöver för att driva innovationsstrategin. Organisationskulturen har även en roll i att stötta innovationsstrategin. Det kan vara sådana saker som att ha en tillåtande kultur där man får möjlighet att avsätta tid för att testa sina idéer.

 

4. Resursallokering

Hur mycket resurser ska vi allokera innovationsarbetet och hur ska dessa resurser fördelas mellan inkrementell och radikal innovation. Det gäller både hur mycket tid som får gå åt i olika roller som involveras i innovationsarbetet med också hur mycket pengar det får kosta. Med detta definierat är det mindre risk att innovationsarbetet prioriteras bort när det blir mycket att göra och dagliga arbetet tar över.

 

5. Mätning

För att se om man arbetar framgångsrikt med innovationsarbetet det viktigt att kunna mäta detta. Det finns en del bra nyckeltal att använda bl.a time to profit, eller antal idéer som kommer in i idéhanteringsprocessen.

 

För att underlätta för er finns det en guide att ladda ner från vår blogg. Den underlättar för er för att skapa en innovationsstrategi.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *