0%
50%
100%

Insikt

Förutsättningar

För att kunna arbeta effektivt med ”insikt” så är det bra om organisationen har en innovationsstrategi och mål för innovationsarbetet.

BEST PRACTICES

För att komma igång med innovationsarbetet behöver vi veta vem kunden är och vilka behov och drömmar kunden har, t.ex. i en viss situation. Det handlar också om att se världen runt omkring, t.ex. vilka trender som kommer att påverka oss framöver. Allt detta ingår i begreppet ”insikt”.

Ofta är insikten viktigare än idén, har man bara sett behovet kanske inte lösningen behöver vara komplicerad. Därför är det viktigt du kan dela med dig av dina insikter till kollegor så att fler får möjlighet att komma på idéer.

insikt

För att kunna bygga insikt om kund och användare krävs det att den som utvecklar produkten är på plats när den används. Intervjuer kan vara ett bra komplement men att se användningssituationen med egna ögon är ofta avgörande.

Är kunden en affärsverksamhet ingår det i insikt att förstå vad som gör kunden framgångsrik, dvs. det är viktigt att även förstå kundens affär.

Att förstå hur köpbeslutet tas är en annan aspekt av insikt. Det är stor skillnad mellan industriella produkter och tjänster, där kanske användaren inte är den som tar köpbeslutet, och konsumentmarknaden där det kanske är annat än mätbara tjänst- och produktegenskaper som är avgörande.

När det gäller innovation av tekniska produkter handlar insikt också om att tidigt kunna tänka sig vad som skulle kunna vara möjligt, annars är det risk för att man missar lysande idéer bara för att man inte tror att de är möjliga att genomföra.

Arbetsfrågor

  1. Vem är din kund och vem använder produkten? Hur och av vem tas köpbeslutet?
  2. Hur når du insikt om användningssituationen? Kan du vara på plats? Om inte, vilka är alternativen?
  3. Vet du kundens framgångsfaktorer, är du t.ex. införstådd med kundens affär?
  4. Vilka trender kommer att påverka organisationen framöver? Sker andra förändringar i omvärlden?
  5. Hur når du teknisk insikt för att kunna bedöma vad som skulle kunna vara möjligt?
  6. Kan du samla och dela med dig av insikter på något sätt?
  7. Vilka andra frågor behöver du ställa dig?

Livlina

Går det trögt?
InnovationLabs konsulter hjälper gärna till med att skapa kunskap och insikt om t.ex. kund kontra användare, köpbeslut och teknik.

VI KAN BIDRA!

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!