0%
50%
100%

Koncept

Förutsättningar

– Idéer avseende nya produkter eller tjänster.
– Ett tvärfunktionellt team med representanter från alla delar av organisationen, d v s utöver produktutveckling även sälj / marknad, produktion, inköp etc.

BEST PRACTICES

Att jobba tvärfunktionellt är en framgångsfaktor i innovationsarbetet, och om inte förr kräver konceptualiserandet att hela organisationen involveras.

I denna fas börjar vi tänka på hur idén ska nå marknaden och vilken affärsmodell vi ska använda oss av. Är idén klar eller ska den kombineras med andra idéer? Ska produkten säljas eller hyras ut? Säljer vi produkten en gång eller kan vi knyta kunderna till oss på längre sikt, t ex i form av service och reservdelar? Ska vi sälja den via distributörer och återförsäljare eller direkt till kund? Hur ska produkten förpackas; för exponering i butik eller optimalt med tanke på transport?

koncept

Det är också i denna fas vi börjar tänka på om produkten ska produceras av oss själva eller om vi ska den. Väljer vi att producera den själva är det också dags att börja tänka på hur den ska produceras. Kan vi producera den med dagens utrustning eller behöver bygga nytt?

Det är också mycket möjligt att vi nu ser att vi har nytta av att involvera externa intressenter i innovationsarbetet. Det kan vara leverantörer, distributörer / återförsäljare eller leverantörer av varor som skulle kunna komma kombineras med vår idé. Se till att få med dessa i innovationsarbetet!

Arbetsfrågor

  1. Pratar vi om hur idén ska nå marknaden, om vi ska köpa eller tillverka själva, vilken affärsmodell vi ska ha tidigt i innovationsprocessen?
  2. Är funktionerna för marknad, inköp och produktion involverade i innovationsarbetet? Finns andra funktioner i organisationen som kan involveras?
  3. Har vi med någon extern intressent i vårt innovationsarbete?

Livlina

Går det trögt att komma igång? InnovationLabs konsulter tipsar om dessa insatser för att komma vidare i projektet:

  1. Workshop: Konceptualisera fem idéer, och hitta en extern samarbetspartner att jobba vidare med.

VI KAN BIDRA!

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!