0%
50%
100%

Idéer

Förutsättningar

För att kunna arbeta effektivt med idéer i innovationsledningen förutsätts  tydliga mål för vårt innovationsarbete och det förutsätter även insikt om kunden, användaren och en förståelse för vad som skulle kunna vara möjligt. Innovationsmålen bör vara kopplade till organisationens strategi, vision och uppgift. Det kan t.ex. vara affärsmål eller mål om att klara ett nytt lagkrav.

BEST PRACTICES

Handlar det om ett tekniskt problem är det ofta en kombination av att man har tid att förstå problemet och vilka begränsningarna är samt att man samlar gedigen kunskap från olika områden. Att vara närvarande när produkten används eller att tvinga sig att tänka sig in i olika användningssituationer är andra knep, liksom att leta innovationer gällande andra delar av erbjudandet än själva produkten. Det är också viktigt att vara öppen och involvera hela organisationen, och även intressenter utanför organisationen, t ex kunder eller leverantörer, i idéarbetet.


Själva idékläckandet sker ofta när man befinner sig i en annan situation än den vanliga, när man inte fokuserar på att lösa problemet, kanske när man lyssnar på en föreläsning, tar en promenad eller när man duschar efter ett träningspass.
För att vi ska få fram bra idéer behöver vi sätta av tid att förstå problemen, bygga kunskap, tänka efter och få möjlighet att vara i situationer där idéer kan kläckas. Dessutom kan en verkstad att jobba fram idéer i eller en grafisk designer för att visualisera idéerna vara bra. Snabb återkoppling på idéerna är väldigt viktigt, både från andra idégivare och från beslutsfattare. IT-verktyg för att samla idéer kan vara bra, men är inte nödvändiga för framgångsrikt innovationsarbete. Däremot kan IT-verktygen vara en god hjälp när man vill genomföra idékampanjer. Man ställer en fråga till organisationen ang idéer för att lösa ett visst problem. Genom idéverktyget blir det enkelt att kommunicera och dessutom underlättar det för idégivarna att få återkoppling från kollegor.
När det gäller belöningar för nya idéer är det viktigt att tänka på följande:
• ekonomisk belöning är inte en drivkraft för alla. Att få jobba vidare med sin idé även om det kanske ligger vid sidan av de ordinarie arbetet, eller att bli sedd, t ex på en skylt med de bästa idéerna, kan vara nog.
• en risk med ekonomisk belöning är att folk sluter sig och man missar möjligheten att få utväxling på idéerna genom dialog med andra som kanske tänkt i samma banor. Istället bör öppenhet och samarbete belönas.

Arbetsfrågor

Vet alla målen för innovationsarbetet, vår strategi och våra strategiska mål?

  1. Har du och dina medarbetare tid att tänka fritt, dvs. på saker vid sidan av de ordinarie arbetsuppgifterna? Har ni tid att komma på och vidareutveckla nya idéer samt finns rätt kompetens för att komma på rätt idéer?
  2. Jobbar organisationen öppet med idéer så att de kan växa genom återkoppling från kollegor? Belönas samarbete? Involveras hela organisationen och lämpliga externa intressenter? Vilka skulle mer kunna involveras?
  3. Hur kan vi ge snabbt besked om vilka idéer som tas vidare?
  4. Ska vi belöna idéskapande, och i så fall hur?

Livlina

Trögt att komma igång?
InnovationLabs konsulter tipsar om dessa insatser för att komma vidare i projektet:
• Workshop för att stimulera skapande av insikt och idégenerering, t ex genom att blanda in externa intressenter och använda olika metoder för att skapa idéer.

 

VI KAN BIDRA!

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!