0%
50%
100%

Urvalsprocess

Förutsättningar

För att säkra att vi väljer rätt idéer att jobba vidare med är det viktigt att organisationen:
• har ett tydligt beskrivet behov hos kunden som kan tillgodoses
• har genomarbetade koncept som beskriver mer än själva idén, t.ex. hur den ska tillverkas, hur den ska nå marknaden, vilken affärsmodell vi ska använda, hur den passar in i vårt varumärke etc.
• har en struktur för att ta beslut om frågor gällande innovation

BEST PRACTICES

När du kommit så här långt är det dags att välja vilka idéer / koncept du ska ta vidare.

Idéer och koncept är färskvara och det gäller att behålla engagemanget hos dem som kommit med idén. Dessutom är risken stor att någon konkurrent hinner före med något liknande. Därför behöver det gå fort att ta beslut och det säkraste är ha ett återkommande möte för den här typen av beslut. Då vet organisationen vem som tar besluten och hur länge det är till nästa beslutsmöte.

urval

För att säkra att du väljer rätt idéer behövs det tydliga kriterier. Har du tagit fram innovationsplattformar är det dags att använda dem nu. Om du inte har innovationsplattformar gäller det att välja utvärdera idéerna mot innovationsmålen. Den idé vi går vidare med ska tillgodose behov hos kunden. Ibland är det dock svårt att veta detta i förväg. Många tillväxtskapande innovationer tillgodoser helt nya behov eller löser existerande behov på helt nya sätt och då är det svårt att få bra svar från existerande kunder. Därför bör urvalskriterierna ge utrymme för helt nya idéer även om det är svårt att bedöma hur de kommer att klara sig på marknaden. Passar inte idén i någon av innovationsplattformarna kan den sparas i idébanken.

En viss flexibilitet är också att rekommendera; skulle en lysande idé dyka upp ska vi kunna gå vidare med den även om den inte passar in i någon av innovationsplattformarna.

Det gäller också att tänka på att balansera innovationsportföljen, alltså att se till att du både har idéer/ koncept för inkrementell innovation och för tillväxtskapande innovation.

Arbetsfrågor

  1. Hur väljer du idéer / koncept att gå vidare med? Vet organisationen hur det fungerar?
  2. Vem tar beslut?
  3. Hur bedömer du potentialen för en idé med hänsyn till kundens behov?
  4. Går du vidare även med tillväxtskapande idéer eller satsar du endast på ”säkra kort” / inkrementella idéer?

Livlina

Går det trögt att komma igång? InnovationLabs konsulter tipsar om dessa insatser för att komma vidare i projektet:
• Workshop Idéval: skapa kriterier för hur vi ska välja ut idéer och koncept att gå vidare med.

 

VI KAN BIDRA!

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!