0%
50%
100%

Förutsättningar

För att kunna bedriva en effektiv innovationsledning krävs en innovationsstrategi som beskriver vad du vill uppnå med innovation och hur du ska göra för att uppnå det, t.ex. vilka resurser som finns, vem som tar beslut och vilken process som ska följas.

BEST PRACTICES

För att nå framgång med innovationsarbetet behövs tydliga mål för det och målen ska vara baserade på innovationsstrategin och på t ex viktiga trender som påverkar organisationen. Det är också viktigt att regelbundet följa upp att vi rör oss mot målen och att målen är fortsatt relevanta. I samband med att organisationens strategiska mål uppdateras behöver också målen för innovationsarbetet ses över.

Utöver att ha mål att sträva emot har de också en funktion i att vara en hjälp för att avgränsa och säga nej till saker.

Åtminstone en del av målen ska vara riktigt utmanande; om du bara siktar på att bli lite bättre än idag, hur ska du då överleva helt nya idéer som någon konkurrent kommer med i morgon?

För att underlätta det fortsatta arbetet kan du skapa några (2-4 stycken) ”innovationsplattformar” som är baserade på innovationsmålen. Genom att alla som är inblandade i innovationsarbetet känner till dessa plattformar blir det lättare att avgränsa arbetet och att fokusera på att nå målen.

Arbetsfrågor

  1. Känner alla medarbetare till organisationens vision, uppgift och strategi samt de strategiska målen?
  2. Vilka innovationsmål vill du ha för din organisation?
  3. Jobbar du återkommande med målen; ifrågasätter och sätter nya? Är åtminstone en del av målen verkligt utmanande?
  4. Händer det att projekt som inte kommer att nå målen läggs ner i förtid?
  5. Hjälper målen dig att säga nej till saker?
  6. Hur ser dina innovationsplattformar ut?

Livlina

Går det lite trögt? InnovationLabs konsulter tipsar om dessa insatser för att komma vidare i projektet:
• Workshop Innovationsmål: 1-dags workshop för att sätta målen för innovationsarbetet, baserat på innovationsstrategin, och föreslå några innovationsplattformar.

 

VI KAN BIDRA!

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!