0%
50%
100%

Definitioner

Första steget

Första steget i InnovationLab är att bekanta sig med ett antal definitioner som förekommer och har viktiga roller i det fortsatta arbetet. Vissa definitioner är säkerligen bekanta sedan tidigare, men en samsyn på vad vi menar med dem är viktigt för att få ut maximalt av modellen

10 DEFINITIONER

1  INNOVATIONSSTRATEGI

Hur innovation bidrar till organisationens övergripande mål.

2  LEDARSKAPET

Säkerställer vision, mission och avgränsar och stimulerar innovationsstrategin.

3  INNOVATIONSPORTFÖLJ

Våra samlade innovationskoncept.

4  INNOVATIONSMODELL

Strukturerat arbetssätt för att skapa innovationer.

5 IDÈER

Kommer från talangerna och prioriteras i processen under innovationsledningen.

6  AFFÄRSMODELLEN

Definierar hur företaget tjänar pengar på det värde som erbjuds.

7  VÄRDEDESIGN

Matchning av koncept mot kundbehov som validerar värdet av erbjudandet.

8 KONCEPT

Ett sammanhängande system av innovationstyper.

9 TALANGER

Resurser med insikter som driver idéer som möter kundbehov.

10 TVÄRKOMMUNIKATION

Kommunikation mellan funktioner och grupper i ett företag.

VI KAN BIDRA!

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!