0%
50%
100%

Medvetenhet

FÖRUTSÄTTNINGAR

Företagsledningen bearbetar tankar om hur vi i framtiden kan skapa ett värdeerbjudande som möter  kundens behov. Ni har behov av en strategi som driver fram nya innovationer i er verksamhet. Ni söker en enkel modell för detta eller en coach som ger er hjälp där ni fastnar och söker inspiration!

BEST PRACTICES

Den inledande fasen i InnovationLab hjälper dig med att uppnå en medventenhet om hur din verksamhet kan utvecklas med en kraftfull innovationsprocess. Då kan du på ett bra sätt ta tillvara framtida möjligheter med nya innovationer. Finns en fungerande vision och mission? Vad har aktieägarna för åsikter om företagets tillväxtstrategi? Kan ledningsgruppen räkna med ett stöd för att driva långsiktiga projekt för tillväxt? Redan här finner du viktiga frågeställningar som kan stötta dig i det inledande arbetet.

Utvecklingsteamet för InnovationLab har insikten att det sällan är bristen på idéer som är själva problemet. Utmaningen ligger istället hur vi lyckas översätta dessa idéer till nytta eller behov hos kunden och hur företaget sedan hanterar processerna som fångar upp och förädlar idéerna.

Ett innovationssystem krävs som kombinerar ett flertal områden när en innovation bedöms. Vanligt är att t.ex. produkt prestanda marknadsförs som säljargument. En sådan innovation tenderar ofta att misslyckas på marknaden. Ett lyckat innovationsarbete bygger därför på att man hanterar ett flertal frågor som ett koncept. Utgå ifrån din vision och mission där innovationsstrategin ska vara ett medel för att nå dessa. När dessa är tydliga för organisationen har innovationsarbetet förutsättningar att lyckas redan från start.

 

 

Arbetsfrågor

  1. Vet jag var organisationen har potential att växa? Vet jag hur det ska gå till?
  2. Hur vill ni vara positionerade i framtiden?

Livlina

  1. Workshop där vi tränar med det s.k. innovationsspelet som stärker en grupp i förmågan att se företagets framtida möjligheter.

 

VI KAN BIDRA!

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!