0%
50%
100%

Förverkligande

Förutsättningar

• Att vi har valt rätt idéer och koncept att jobba vidare med
• Att vi har rätt kompetens och resurser för att förverkliga idéerna

BEST PRACTICES

Det är alltför vanligt att organisationer misslyckas i förverkligandet av sina idéer. Många upplever att innovation inte hinns med, eller att det tar för lång tid för idéerna att nå marknaden. Oavsett vilket tyder det på en överlastad, och i värsta fall ineffektiv, utvecklingsorganisation. Ofta är utvecklingsorganisationen fullt sysselsatt med att förbättra de existerande produkterna, antingen rena kvalitetsproblem eller inkrementella innovationer för att hänga med på marknaden. Dessutom är inkrementella projekt riskfria på kort sikt och det är lätt att ta beslut om att satsa på dessa.

För att bryta detta kan vi:
• vara disciplinerade – se till att vi gör det vi sagt. Vi tar beslut på så sätt som vi kommit överens om och resurserna fördelas i enlighet med innovationsstrategin, d v s även till tillväxtskapande idéer. Det innebär att vi vågar säga nej till inkrementella projekt oavsett hur mycket vi på kort sikt verkar behöva dem
• våga stoppa projekt som vi ser inte kommer att ge oss den vinst vi kalkylerat med
• jobba smartare i produktutvecklingen. Dels genom lean produktutveckling som bygger på fokus på kundvärde / värdeskapande, flödestänk, efterfrågestyrning och ständiga förbättringar, men framför allt genom kunskapsbaserad produktutveckling som skiljer på teknikutveckling och produktutveckling. Fokusera på att bygga kunskap innan vi bygger produkten.

Avslutningsvis: det pratas ofta om mätetal för innovationsprocesser och generella mätetal som verkligen stödjer arbetet är svåra att hitta. Dock finns ett som visat sig fungera för många – ”tid till vinst”. Detta är faktiskt mer än ett mätetal, det är ett sätt att tänka. Om vi hela tiden fokuserar på ”tid till vinst” innebär det att vi tar rätt beslut om produkten (prestanda), prioriteringar och investeringar.

Arbetsfrågor

  1. Avslutas projekt efter lansering eller rullar de på länge med en massa ändringar av produkten efter hand?
  2. Händer det att din organisation avslutar projekt innan lansering för att ni inte längre tror på projektet?
  3. Säkrar du resurser för tillväxtskapande innovation eller hamnar alla resurserna i inkrementell innovation?
  4. Utvecklar organisationen teknik inom ramen för produktutvecklingsprojekten eller tar ni först fram teknisk kunskap som ni sedan gör produkt av? Ser du till att lära mellan projekt eller börjar ni om varje gång?
  5. Vad mäter du idag i innovationsprocessen? Finns en verklig koppling mellan det som mäts och framgång på marknaden?

Livlina

Behöver ni hjälp? InnovationLabs konsulter tipsar om dessa insatser för att komma vidare i projektet:
• Workshop / utbildning i lean och kunskapsbaserad produktutveckling för att korta ledtiden från ”insight to invoice” och för att frigöra resurser för att jobba med fler idéer.

VI KAN BIDRA!

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!