0%
50%
100%

Organisationskultur

FÖRUTSÄTTNINGAR

För att lyckas med ert innovationsarbete behövs ett innovationsledarskap och en innovationskultur.
Viktiga ingångsvärden för denna analys är organisationens innovationsstrategi och den övergripande styrningen av verksamheten.

BEST PRACTISES

Organisationer som är duktiga på innovation har ett ledaskap som skapar och utvecklar en innovationskultur.  I diagnos och analys skall ni värdera ert ledarskap och organisationskultur i relation till ert innovationsarbete (nuläge).

Innovationsledarskap och innovationskultur är mångfacetterade begrepp. Ledarskapet anses ofta som en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa en innovationskultur. Nedan beskrivs därför generella och specifika egenskaperna i ledarskapet som forskningen har identifierat som avgörande. De kan variera mellan olika branscher.

organisationskultur

Viktiga generella egenskaper hos framgångsrika innovationsledare.
1. Djup kunskap om kundens upplevelser, behov och drömmar.
2. Kunskap om teknikutvecklingen och dess påverkan.
3. Förmågan att inspirera och motivera.
4. Förmågan att uppmuntra kunskapsdelning inom organisationen.

Viktiga specifika egenskaper för innovationsledare.
a. Lusten att utforska nya saker
b. Förmåga i att omdefiniera kundvärde.
c. Modet att ta, och förmågan att hantera risker.
d. Snabbhet i att se möjligheter och att kunna agera.
e. Förmåga att växla mellan kontroll och kreativitet.
f. Förmågan att driva lärande och kunskapsuppbyggnad.

 

ARBETSFRÅGOR

  1. Hur ser vårt ledarskap ut idag? Vad karaktäriseras det av och hur står det i relation till innovationsledarskapets krav?
  2. Vilken typ av innovation är viktig för oss och vilka specifika krav ställer det på ledarskapet?
  3. Vilka ledaregenskaper är viktiga för att forma vår innovationskultur?
  4. Vilken är vår innovationskultur och hur uttrycks den hos medarbetare och chefer?

LIVLINA

Har ni kört fast?
InnovationLabs konsulter tipsar om dessa insatser för att komma vidare i projektet:

  1. Vi kan hjälpa er att mäta ert innovationsledarskap och innovationskultur.
  2. Vi kan erbjuda workshops och utbildning av chefer och medarbetare inom området innovationsledarskap.

VI KAN BIDRA!

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!