0%
50%
100%

Varumärke

FÖRUTSÄTTNINGAR

Organisationens varumärke och affärsmodell är medel för att effektivt kommunicera och omsätta innovationsarbetets resultat till värde för kunder, den egna organisationen och andra intressenter.
Kunskap om hur organisationens varumärke och affärsmodell samspelar är avgörande i den övergripande planeringen. Varumärken är strategiska och tar lång tid att bygga upp.

BEST PRACTISES

Organisationer som är duktiga på innovation förstår betydelsen av ett varumärke som är laddat med innovation och betydelsen av en affärsmodell som kan omsätta nya produkter och tjänster till nytta och intäkter för organisationen.   I diagnos och analys skall ni värdera ert varumärke och er affärsmodell i relation till ert innovationsarbete (nuläge).

Varumärket är ett medel för intressenterna att göra val. En kund kan välja en innovativ leverantör som en garanti för att de kommer att följa med på en resa in i framtiden. För potentiella medarbetare är det en garanti för ett stimulerande jobb och på samma sätt blir varumärket ett medel för att attrahera talang.
Att driva innovationsarbetet med utgångspunkt i det egna företagets varumärke och affärsmodell innebär flera fördelar. En innovation som sätts in i ett större sammanhang och som utvecklas och designas för att passa in i affärsmodellen, får egenskaper som tar hänsyn till en helhet.

En innovation är beroende av att den passar in i kundernas värdeskapande. Att bidra till att göra kunderna framgångsrika är ett krav för en bra innovation. På samma sätt påverkas leverantörer av innovationens design och konfiguration. Om leverantörerna inte kan bidra till innovationens värde riskerar innovationen att förlora värde och spridning.

Framgångsrika företag har en affärsmodell som möjliggör att innovationsarbetet kan bedrivas effektivt och med minskade risker för misslyckade lanseringar. Affärsmodellen skall ge anvisningar om vad som är viktigt för olika intressenter. En affärsmodell ska stödja innovationsarbetet genom att ge underlag för den värdedesign som kopplas till varje innovation.

ARBETSFRÅGOR

  1. Hur uppfattas vårt varumärke av omvärlden i relation till innovation?
  2. På vilket sätt hjälper vår affärsmodell oss att lyckas i innovationsarbetet?
  3. Finns det en match mellan varumärke, affärsmodellen och den typ av innovationer som vi eftersöker?
  4. Vilka är styrkorna och svagheterna i vårt varumärke och affärsmodell kopplat till innovationsarbetet?

LIVLINA

Har ni kört fast?
InnovationLabs konsulter tipsar om dessa insatser för att komma vidare i projektet:

  1. Vi kan erbjuda en workshop där syftet är att utifrån den strategiska planeringen kartlägga hur varumärke och affärsmodellen stödjer innovationsarbetet.

VI KAN BIDRA!

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!