0%
50%
100%

Strategier

Förutsättningar

Det behövs en tydlig koppling mellan den övergripande strategiska planeringen och planeringen av  innovationsarbetet. Denna koppling beskrivs i en innovationsstrategi där syfte och mål tydliggörs och där organisationen får vägledning till hur innovationsarbetet skall operationaliseras d.v.s. – hur gör vi.

BEST PRACTICES

Organisationer som är duktiga på innovation har en innovationsstrategi. De förstår vad som är nödvändigt att inkludera i en innovationsstrategi. I diagnos och analys skall ni värdera er innovationsstrategi hur den ser ut idag.

En bra innovationsstrategi är en plan som är:
• integrerad i den övriga planeringen,
• den beskriver syfte och mål med innovationsarbetet,
• den är enkel att förstå.

En innovationsstrategi är ett hjälpmedel för att initiera, inrikta, driva och utvärdera innovationsarbetet. Innovationsstrategin innehåller bl.a. en beskrivning av:
1. Innovationsarbetets betydelse och mål för organisationen och på vilket sätt det skall göra en skillnad.
2. En beskrivning av interna och externa intressenter och deras roll i innovationsarbetet.
3. Fokusområden för innovationsarbetet såsom trender, arenor (var vi kan finna idéer till innovation ex. konferenser, mässor, kundforum, forskning…), teknologier, marknadsbehov…
4. Kriterier för och styrning av hur vi skall allokera resurser och prioritera i vårt innovationsarbete.
5. Övergripande nyckeltal och andra uppföljningsmått för att kunna mäta, utvärdera och styra.
6. En beskrivning av det ledarskap, kompetenser och organisationskultur som behöver utvecklas.
7. Val av innovationsplattformar. I en del organisationer där det redan finns pågående innovationsarbete och utvecklade koncept, produkter och tjänster, väljer man att arbeta med strategiska innovationsplattformar (se innovationsledning).

Arbetsfrågor

  1. Gå igenom era strategiska planeringsdokument (strategier, affärsplaner, marknadsplaner…) och analysera hur ert innovationsarbete är kopplat till den strategiska planeringen.
  2. Analysera hur ni planerar för det praktiska arbetet med innovation? Hur sorterar vi och prioriterar vi idéer? Hur allokerar vi resurser? Hur följer vi upp vårt resultat av innovationsarbetet?
  3. Analyser var kunskap och impulserna till innovation finns och hur ni bevakar och utforskar viktiga innovationsområden.

Livlina

Har ni kört fast?
InnovationLabs konsulter tipsar om dessa insatser för att komma vidare i projektet:

  1. Workshop tillsammans med ledningsgruppen för att analysera och att utveckla er innovationsstrategi.

VI KAN BIDRA!

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!