0%
50%
100%

Idéhantering

Förutsättningar

För att bygga en organisation som är framgångsrik i att omsätta idéer till värden för organisationens kunder och intressenter så krävs:
• En innovationsstrategi som hjälper er i sökandet och i prioriteringen av idéer.
• Effektivt beslutsfattande.
• Effektiv kommunikation, kunskapsutbyte och lärande. Detta gäller både vertikalt och horisontellt inom organisationen samt flödet mellan den externa världen (kund/marknad) och interna världen (den egna organisationen).
• En tydlig och känd process för att leda innovationsarbetet.

BEST PRACTICES

För att kunna värdera er förmåga till idéhantering krävs kunskap och insikt i vad som krävs för en effektiv hantering. En idé måste gå igenom många faser från det att den föds tills det att det är en färdig produkt eller tjänst. I bland så är marknaden inte mogen för en idé och måste då ”parkeras”. Många bra idéer kan inte alla få resurser. De måste värderas och prioriteras utifrån strategiska mål och deras framtida potential. En idé måste tidigt ta hänsyn till hur den skall föras ut på marknaden, till kunden eller användas för annat värdeskapande i organisationen.

idehantering

Innovationsarbete och innovationsledning är kommunikationsintensiv vilket kräver både vertikal och horisontell kommunikationsförmåga. Denna kommunikation är ofta informell och oplanerad. Val av struktur, processer och metoder för att driva och leda innovation påverkar resultatet. Det är inte möjligt att hitta en struktur eller en process som överbrygger alla problem eller svårigheter. Därför är det viktigt att förstå hur olika val påverkar viktiga egenskaper i det som kan beskrivas som företagets innovationstruktur.

Processen för innovation och innovationsledning bör ha egenskaper som möjliggör flexibelt agerande, snabb hantering och med tillgång till viktiga intressenter för input och delaktighet i arbetet.
En innovationsprocess bör ha egenskaper som går från att upptäcka och fånga idéer till implementering/försäljning av produkt/tjänst/koncept. I vissa delar är den mer informell medan den i andra delar är väl strukturerad och dokumenterad.

 

Arbetsfrågor

  1. Hur fångar vi upp idéer idag?
  2. Vilka delar/steg ingår i vår innovationsprocess?
  3. Hur stödjer våra processer förmågan att bygga broar för kunskapsutbyte och lärande?
  4. Hur stödjer innovationsprocessen olika typer av innovation?
  5. Hur effektiv är innovationsprocessen (ledtider, resurshantering/låsning, risktagning, portföljhantering…)
  6. Hur sker beslutsfattandet kring idéer och innovationsarbetet?

Livlina

Har ni kört fast?
InnovationLabs konsulter tipsar om dessa insatser för att komma vidare i projektet:

  1. Vi kan erbjuda konsultstöd för att ta fram en rapport som beskriver den befintliga innovationsprocessen utifrån styrkor och svagheter och förslag på förändringar.

VI KAN BIDRA!

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!