0%
50%
100%

Mäta

Förutsättningar

Innovationsarbetet styrs utifrån den strategiska planeringen i verksamheten. Beroende på vilken typ av innovation som skall bedrivas så behövs olika sätt för att mäta effektiviteten.
Stöd och styrsystem är i fokus för arbetet med att mäta – utvärdera – styra arbetet. Därtill kan det vara aktuellt med andra instrument för att ex. mäta kompetens och innovationsmognad i organisationen.

BEST PRACTICES

Organisationer som är duktiga på innovation håller koll på sitt innovationsarbete genom att mäta.  I diagnos och analys skall ni värdera er förmåga  att mäta, analysera och styra ert innovationsarbete (nuläge).

Innovationsarbetet är i grunden en verksamhet som präglas av osäkerhet och ett sökande. Det innebär att en innovationsprocess behöver ha egenskaper för att möjliggöra ett agerande som stödjer ett sådant arbete. En del beskriver innovationsprocessen som ett arbete i kontrollerat kaos. Utgångspunkten här är att oavsett hur processen ser ut så finns det ett generellt behov av att kunna mäta och utvärdera innovationsprocessens egenskaper. Med utgångspunkt i definitionen av innovation (se def.) så kan innovationsprocessen sägas inkludera stegen från att ”fånga” idéer till att värdet av innovationerna är implementerade och kunderna får ta del av dem. Detta kan vara i form av en produkt, tjänst eller annat kundvärde. Det kan också vara i form av kostnadsbesparingar i form av att ex. produktionskostnader/tid minskas.

För att kunna uttala sig om innovationsprocessens olika delar och förmågan att driva innovation krävs på en lägsta nivå mätetal för att uttala sig om:

• Idéernas antal, typ/mix och kvalité.
•  Hur ser innovationsportföljen ut och bedömning av deras framtida värde i form av varumärke, strategi och intäkter.
• Ledtiderna för att ta en idé  till, antingen en färdig innovation och att företaget börjar tjäna pengar, eller att idéen arkiveras.
• Hur mycket resurser som är bundet i innovationsprocessen.
• I vilken grad som innovationsprocessen leverar resultat utifrån uppsatta mål.

Arbetsfrågor

  1. Vilka är våra strategiska mål för vårt innovationsarbete och hur vet vi när vi nått målen?
  2. Hur mäter vi egenskaperna hos vår innovationsprocess idag avseende ex. ledtider, resurser, kostnader, risker?
  3. Vilka är våra begränsningar och svagheter i innovationsarbetet?
  4. Vad behöver vi veta för att kunna utforma en effektiv innovationsprocess?

Livlina

Har ni kört fast?
Vi kan hjälpa er att, utifrån den strategiska planeringen, ta fram nyckeltal, för att effektivt kunna mäta, utvärdera och styra innovationsprocessen.

 

VI KAN BIDRA!

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!