0%
50%
100%

Strukturer

Förutsättningar

Med utgångspunkt i er innovationsstrategi skall ni nu omsätta denna strategi till ett praktiskt genomförande.    För att lyckas  med att utveckla strukturer och processer så måste det finnas en gemensam förståelse för vad ni vill åstadkomma med ert innovationsarbete. Dessutom är det bra om alla inblandade har ett gemensammat språk och tydliga definitioner. Om ni är i början av att bygga upp er innovationsförmåga så kan ni med fördel se arbetet som ett förändringsprojekt. Ett sådant projekt kräver att du känner till ditt utgångsläge. Om du har genomfört InnovationLabs Diagnos & Analys så ger det dig en bra förståelse för hur ditt nuläge ser ut. Här får ni dessutom vägledning inom vilka områden som ni behöver lägga mer energi.

BEST PRACTICES

En definierad struktur och en tydlig innovationsprocess blir ett sätt att inrikta och styra innovationsarbetet.  Detta hjälper er att undvika misstag som ex. att falla in i ett beteende där inkrementell produktutveckling och händelsestyrda uppfinningar blir resultatet. Det övergripande syftet är att få fram idéer och innovationer i linje med er strategi samt att driva fram en arbetsmiljö som balanserar individens kreativitet med fungerande struktur och innovationsprocesser.

Organisationer som är framgångsrika i sitt innovationsarbete utgår från en innovationsstrategi med vision, mission och innovationsmål för att i nästa steg  ta fram följande strukturer och processer i tur och ordning.

1. Utformning av nyckeltal, rutiner och processer för att mäta och följa upp innovationsarbetet.
2. Design och beskrivning av den centrala innovationsprocess samt definiera roller och ansvar.
–  hur beslut avseende innovation tas och av vem.
–  en process för att hantera idéer.
–  metoder för att värderar och prioriterar idéer.
3. Val av fokusområden (valda områden i er innovationsstrategi).
4. Planering och processer för att få in kunden och andra intressenter tidigt i innovationsprocessen.
5. Skapa en lärande organisation.
6. Planering för systematiskt utvärdering av strukturer och processer så att de kan vidareutvecklas.

 

Arbetsfrågor

  1. Vilka strukturer och processer är de mest grundläggande som ni behöver i ert innovationsarbete?
  2. Fundera över hur ni skall dokumentera och sprida kunskapen (utbildning) om de strukturer och processer som ni designat.
  3. Diskutera hur ni ska införa de strukturer och processer som ni identifierat.
  4. Fundera över hur ni ska utvärdera den design som ni tagit fram för att i framtiden utveckla designen?

 

Livlina

  1. Våra konsulter kan hjälpa dig med att ta fram fungerande strukturer och processer för ert innovationsarbete.
  2. Våra konsulter kan hjälpa till med planering och införandet av rutiner och processer.
  3. Som stöd för ert arbete och dokumentation finns dessutom en ”Guide – Strukturer”  längst ner på denna sida.

VI KAN BIDRA!

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!