0%
50%
100%

Tänk

Förutsättningar

För att lyckas med innovation så krävs en gemensam förståelse för innovationsarbetets strategier, mål, processer, metoder och strukturer.  Detta kräver en öppenhet inom organisationen för att kommunicera hur ni ”tänker” om er omvärld, er verksamhet och er framtid. Detta kallas även organisationens ”mentala modeller”. Alla organisationer utvecklar över tiden en sådan förståelse och den blir en del av organisationskulturen även om man inte aktivt arbetat för att skapa den.

BEST PRACTICES

Det som skapar en organisationskultur är vilka värderingar och principer som styr hur vi jobbar. Det är inte säkert att vi ens är medvetna vilka värderingar och principer som styr men de finns hos alla organisationer.


Värderingar som är viktiga för en innovativ organisation är t ex synen på misslyckande och synen på risk. En kultur där man jagar syndabockar snarare än aktivt jobbar med att lära av sina misstag bromsar organisationens innovativa förmåga. På samma sätt kommer en kultur som ser på risktagande som något man bara gör inte heller bli framgångsrik på innovation.

De som är bäst på innovation, som t ex Google, har ett antal grundläggande värderingar som ligger till grund för sin kultur. Genom att arbeta med värderingarna styr dessa organisationer sin kultur i den riktning man vill; kulturen blir inte bara vad den blir utan den blir det man vill att den ska bli. För att kulturen ska utvecklas i den riktning vi vill krävs att vi har några (få) värderingar som vi ständigt kopplar till vad och hur vi gör samt varför.

För att få den kultur man vill ha är det också viktigt att vi leder genom att vara föredömen. Så fort medarbetarna får känslan av att värderingarna bara är något som står på ett papper blir de värdelösa. När vi utvärderar hur saker har gått är det viktigt att koppla till värderingarna; gjorde vi så som vi sagt?

Exempel på värderingar är: respekt för individen, användaren / kunden i centrum, innovation får ta tid, ”10 gånger bättre” .

 

Arbetsfrågor

  1. Finns det idag inom er organisation en medvetenhet och en dialog om kulturen i organisation?
  2. Vilken innovationskultur har din organisation idag; tillåts medarbetare att lägga tid på innovation? Jagas syndabockar eller ses avvikelser som en chans att lära sig? Vilken är synen på risk, handlar det om att skaffa kunskap för att minimera risker eller ”tas” risker? Är fokus på kund / användare eller på vad organisationen kan och vill jobba med?

Livlina

Om det går trögt föreslår InnovationLab följande för att komma vidare:

  1. Workshop Mäta och styra: kombinerat med att hitta sätt att mäta innovation tar vi fram förslag på värderingar och principer för att styra innovationsarbetet.

VI KAN BIDRA!

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!