0%
50%
100%

Starta

FÖRUTSÄTTNINGAR

Du har en medvenhet om vilka dina kunder är och deras behovsbild. Detta kan du t.ex. ha uppnått med en workshop i marknadssegmentering. Ni utvecklar marknadsledande produkter men söker vägar mot ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Ni söker nu svar på vad en innovationsstrategi kan ge i form av tydliga effekter. Du vill kvalificera ett beslut om att börja använda InnovationLab.

BEST PRACTICES

Ett tydligt ledarskap ger förutsättningar för bra resultat som tjänar företagets intressen. På samma sätt ger en tydlig förståelse för organisationens och kundens behov att dina talanger kan bidra på rätt sätt i processen. En väl fungerande innovationsstrategi är grunden för framtida konkurrenskraft. Innovationsledningen i InnovationLab säkerställer att din innovationsstrategi fungerar kontinuerligt.

pilar-starta

Genom att etablera ett tydligt mål om varför verksamheten behöver en innovationsstrategi samlas alla i organisationen kring en gemensam bild av behovet och betydelsen av detta! Dina talanger blir inspirerade och motiverade av denna tydlighet. Du får även en tydlighet i aktieägarnas ambition att utveckla verksamheten och uppnå tillväxt inom ramen för innovationsstrategin. Självklart kan ägaren driva en verksamhet med målsättningen att vinstmaximera baserat på en befintlig affärsmodell, produkt och marknad. Verkligheten visar dock att dessa affärsmodeller allt oftare tenderar att bli kopierade och utkonkurrerade. Den stora utmaningen är att hantera dagens värdeerbjudande samtidigt som du driver en struktur som antingen kan ersätta erbjudanden som går ur tiden eller utgör tillväxten i din verksamhet.

Det är viktigt att tydligt uttrycka hur man som verksamhet vill vara positionerad i en framtid och hur värdeerbjudandet ska se ut i den positionen.

Därför ger en väl genomarbetad innovationsstrategi många positiva effekter på en verksamhet:
● Insatserna inom innovationsarbetet får ett tydligt fokus
● Innovativa verksamheter är ofta mer lönsamma än de som är mer passiva
● Innovativa verksamheter attraherar talanger vilket ger en spinoff
● En väl fungerande innovationsstrategi gynnar långsiktiga affärsrelationer eftersom kundens behov är en del av innovationsmodellen.

Som ett förberedande steg, innan du går vidare med Diagnos & Analys i InnovationLab, föreslår vi att du diskuterar bifogade arbetsfrågor. Du har även möjlighet att ta en s.k. Livlina till hjälp.

Arbetsfrågor

  1. Varför är innovation viktigt för vår organisation?
  2. Har vi en tydligt uttalad vision och mission för vår verksamhet?
  3. Vill vi ta fram en innovationsstrategi med hjälp av InnovationLab?
  4. Har vi för liten insikt om innovationsarbete?

Livlina

  1. Workshop där vi tränar med det s.k. innovationsspelet som stärker en grupp i förmågan att förstå innovationsarbete och se företagets framtida möjligheter.
  2. Workshop Marknadssegmentering där vi hjälper dig med en modell för att marknadssegmentera och även uppnå insikt om era segment.

VI KAN BIDRA!

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!