Möt SolidEngineers Innovationskonsulter

PERNILLA AHLBERG

Innovationscoach

Pernilla drivs av sin nyfikenhet och vilja att hjälpa sina kunder att utveckla ett strukturerat innovationsarbete. Hon är maskiningenjör från KTH och tidigare har hon bl.a. drivit en start-up inom social innovation. Hon brinner för cirkulära och hållbara innovationer och har vidareutbildat sig inom innovationsledning.

MIKAEL LINDÈN

Innovationscoach

Mikael har arbetat med innovation under större delen av sin yrkesverksamma tid. Han är civilingenjör Teknisk Fysik i grund och botten men har dessutom en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och en Doctor of Business Administration från USA.

GREGER JUHLIN

Innovationscoach

Greger Juhlin brinner för innovationsarbete och har erfarenhet av att leda innovation och produktutveckling i industrin sedan mitten av 90-talet. Han är teknologie doktor och civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola.

BJÖRN LINDWALL

Innovationscoach

Företagsutveckling och förändringsarbete går hand i hand och är något som fascinerat mig under hela min karriär. Sambandet mellan framgång vid förändringsarbete och sättet att agera som ledare är något som vi ständigt underskattar. Jag förvånas över hur likvärdiga utmaningarna för tillväxt är hos många företag.

VI SOM KAN BIDRA!

SolidEngineers innovationskonsulter består av ett team med bred och lång erfarenhet från arbete med innovation på strategisk och operativ nivå och stor nyfikenhet att förstå, inspirera och coacha verksamheter i olika branscher.  Vi erbjuder konsulttjänster inom innovationsstrategi, innovationsledning, ledarskap och organisationsutveckling, affärsmodellsinnovation, utveckling av värdeerbjudanden och andra relaterade områden.

 

Vill du boka ett möte?

Hör av dig för att veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet!


Vad gör en innovationscoach?


En innovationscoach har erfarenhet och verktyg för att hjälpa din organisation att öka er innovationsförmåga. De kan erbjuda coachning på alla nivåer i verksamheten, från enskilda projekt till strategisk nivå och genom alla steg i innovationsarbetet. En innovationscoach börjar ofta med att bedöma nuläget för innovation inom er verksamhet. De hjälper er att definiera hur ditt företags vision, mission och långsiktiga strategi matchar med era intentioner och ambitioner för innovation. Baserat på er ambition och möjligheter för innovation hjälper er innovationscoach till med att skapa en hållbar innovationsstrategi. En bra innovationscoach vägleder er genom resan med verktyg och metoder som passar just ert företag. Målet är att involvera alla anställda på företaget i innovationsarbetet och att det är ett kontinuerligt arbete som drivs av företagets egna personal.

InnovationLab Journey

Utveckla innovatonsförmågan tillsammans med våra innovationscoacher

 

 

InnovationLab Journey är ett verksamhetsutvecklingsprojekt som involverar hela företaget, från ledningsgrupp till varje anställd. Baserat på vår innovationsmodell och de fem stegen här på InnovationLab ökar vi innovationsnivån i hela organisationen.
Steg 1. Inspirationsföreläsning för att skapa motivation och rätt förutsättningar att inleda ett förändringsarbete kring innovation.
Steg 2. Inledande workshop för att skapa samsyn i ledningsgruppen kring företages vision, långsiktiga riktning och ambitioner för innovation.
Steg 3 Nulägesanalys som mäter ert nuläge så att vi kan sätta upp en mer detaljerad handlingsplan och en serie workshops för att stärka och utveckla er innovationsförmåga.
Steg 4. Workshops – Strategisk innovationsledning. Baserat på nulägesanalysen planeras en skräddarsydd serie workshops för att sätta strukturen för ert innovationsarbete, så som innovationsstrategi, idéhantering och innovationsprocess.
Steg 5. Aktiviteter – Operativ innovationsledning. I det här stadiet växlar vi upp och sätter fart på ert operativa innovationsarbete som gärna sker i tvärfunktionella team med aktiviteter som idékampanjer, idégenerering, kundanalyser och öppna innovationsprojekt.

Vill du komma i kontakt med oss?

Har du frågor eller funderingar kring ert innovationsarbete eller kring de tjänster vi erbjuder? Tveka inte att ta kontakt med oss, vi älskar att prata innovationsarbete!