Mätning av Innovationsförmåga

Vad roligt att ni vill göra en mätning av er innovationsförmåga!

Den här mätningen ger dig en snabb indikation på hur ni ligger till och vad ni kan göra för att öka era innovationsförmågor. Mätningen avgör om ni är i fasen GRO, SPIRA eller BLOMSTA.

Mätningen ger dig:
·        Träffsäker beskrivning av ert nuläge.
·        Visuell bild i form av ett spindeldiagram som visar era styrkor och vart ni har potential att bli bättre.
·        Tips (baserat på ert nuläge) om hur ni kan öka era innovationsförmågor.
·        En kort och koncis rapport som kan användas som diskussionsunderlag med kollegor för att väcka förståelse och intresse.
·        Möjlighet till vägledning av våra innovationskonsulter som kan väcka nya idéer och ge er trygghet i planen framåt.

Mätningen går till så här:
Ni svarar på nedanstående frågor. Vi analyserar ert resultat och skickar resultatet tillbaka till den mailadress ni angivit.
Enkelt, eller hur?


1
2
3
4
5
6
Kontaktuppgifter

För att vi ska kunna återkoppla till er med ert resultat behöver vi dina kontaktuppgifter!

Om mätningen:
Vi mäter innovationsförmåga inom fem dimensioner: Innovationsstrategi, Idéhantering, Mätning, Varumärke och Organisationskultur.
Valet av dimensioner är baserat på forskning och analyser av andra innovationsmätningar. Vår mätning ligger i linje med de riktlinjer som finns i ISO-standarden för Innovation Management Assessments (ISO 56004:2019).